AANSOEK VIR OUDITKOMITEE

Die Hessequa Munisipaliteit wag aansoeke in van onafhanklike bevoegde persone uit die privaat sektor om op die Raad se Ouditkomitee te dien.

Vind aangeheg vir meer inligting:

Aansoek vir Ouditkomitee
HESSEQUA MUNISIPALITEIT KORPORATIEWE AFDELING MANDELA DAG INISIATIEF OORHANDIGING

Korporatiewe dienste het die inisiatief geneem om as deel van Mandela Dag produkte in te samel vir die SAPD Traumakamer wat ook noue bande met die ACVV het en saamwerk om Trauma onder kinders te verlig. Daar was ook vanaf die Voorsieningskanaal departement asook sekere Tegniese departemente produkte ontvang wat op 1 Augustus aan verteenwoordigers van die Trauma kamer oorhandig is

Sagte speelgoed, seep, waslappies, tandeborsels-en tandepaste, ‘n ketel en bekers was onder andere van die produkte wat oorhandig is.

Baie dankie aan almal wie deel was van hierdie suksesvolle projek.

Direkteur Korporatief: Marina Griesel.
NUWE WALVIS INLIGTINGBORD AAN STILBAAI UITKYKPUNT OP 31 JULIE 2019

 

Die walvis inligtingsbord bevat inligting oor die Suidelike Noordkapper Walvis en vervang die verweerde vorige bord by die Uitkykpunt Stilbaai. Die inligtingsbord; soortgelyk aan inligtingsborde by Hermanus is ontwerp deur Noel en Belinda Ashton, bekende kunstenaars van Noordhoek, Kaapstad (http://www.neolashton.com/legacy-projects/oceans-of-africa-initative/).

Die Stilbaai Belangeforum het die IFAW ( International Fund for Animal Welfare) gekontak vir die borg van die inligtingsbord van die Suidelike Noordkapper Walvis. Dank is verskuldig aan Christina Pretoruis van die IFAW kantoor wie die skenking moontlik gemaak het.   Stilbaai Belangeforum, met die ondersteuning van Hessequa Munisipaliteit het verseker dat die bord veilig vanaf Kaapstad na Stilbaai  vervoer word en het ook die bord geinstalleer met hulp van personeel van die Tegniese departement van Hessequa Munisipaliteit.

Die plasing van die nuwe bord sal voorkom dat dit maklik deur die son verbleik word en maak dit nou deel van ‘n inligtingshoek.

Die vervanging van die inligtingsbord dra by tot die vervraaiing van die Walvis Uitkykpunt deur Naomi van Schalkwyk met ruim bydraes van die Harris familie van Skuitpadweg wat opgradering moontlik gemaak het.

Die Munisipale Bestuurder, mnr Johan Jacobs het die Stilbaai Belangefroum bedank vir die wonderlike gebaar en verbintenis om die gemeenskap en omgewing te verbeter tot voordeel van inwoners en besoekers.

Die inligtingsbord is amptelik in ontvangs geneem deur die Uitvoerende Burgemeester Grant Riddels wie namens die Munisipaliteit sy waardering vir hierdie inisiatief uitgespreek het.
5TH CLEAN AUDIT OUTCOME FOR HESSEQUA MUNICIPALITY IN WESTERN CAPE

The Hessequa Municipality received a clean audit report from the Auditor-General (AG), Kimi Makwetu, for the 2017/2018 financial year. This is the FIFTH consecutive year in which the municipality attained this exceptional achievement under the capable leadership of Executive Mayor Grant Riddles, Speaker Andrew Stroebel, Municipal Manager Johan Jacobs, CFO Lien Viljoen, Councillors, municipal officials and external Audit Committee.

Only 18 municipalities were able to achieve a clean audit status of which twelve are in the Western Cape and include the local municipalities of Hessequa, Swellendam, Witzenberg, Bergrivier, Breede Valley, Cape Agulhas, Cederberg, Matzikama and Overstrand.

“The best practices at these municipalities included stable leadership that is committed to a strong control environment and effective governance,” Makwetu said.
NOTICE IS HEREBY GIVEN OF PLANNED INTERRUPTION OF ELECTRICITY SUPPLY

Date: 10 July 2019
Time : 0 6 : 00 to 1 8 : 0 0

AFFECTED AREAS:
Heidelberg town
• Witsand town
• Slangrivier
•Infanta
• Malgas
• Buffeljagsrivier
• Suurbraak town

A l ternative date: 15 July 2 019
Enquiries: 08600 3756 6
KENNISGEWING: STILBAAI RIOOLWERKE KONSTRUKSIEWERK SAL BINNEKORT AANVANG NEEM.

Stilbaai Rioolwerke

Konstruksiewerk aan die Stilbaai Rioolwerke sal binnekort in aanvang neem.

Die tenders vir die konstruksie is reeds toegeken en die kontrakteurs gaan binnekort op terrein wees. Die werke bestaan uit ‘n siviele kontrak en ‘n meganies/elektriese gedeeltes:
KENNISGEWING: HEIDELBERG DUIVENHOKS BIBLIOTEEK HERSTELWERK IN DIE PROSES

Heidelberg, Duivenhoks Biblioteek sluit vir herstelwerk!

Duivenhoks Biblioteek  sal gesluit wees vanaf 27 Mei – 21 Junie 2019 weens herstelwerk.

Vir enige navra kontak  Ursla Oosthuizen by 028 713 7899.

Dankie
HESSEQUA MUNICIPALITY AUDIT COMMITTEE APPLICATIONS

The Hessequa Municipality awaits applications of independent competent individuals from the private sector to serve as members on its Audit Committee.

Please find additional information:
VERSOEK VIR VOORSTELLE: AANSOEK VIR ONDERSTEUNING VAN GEBEURLIKHEDE/ FEESTE [2019/2020 FINANSIËLE JAAR]

Die Hessequa munisipaliteit rig hiermee ‘n uitnodiging vir die indiening van aansoek te ondersteuning van gebeurlikhede en of feeste in die 2019/2020 finansiële jaar [1 July 2019 30 Junie 2020]

 

Die doel van hierdie versoek vir voorstelle is om beperkte fondse te voorsien aan gebeurlikhede/feeste wat addisionele kapitaal benodig ten einde ‘n gebeurlikheid of ‘n fees te begin of verder ontwikkel. Finansiële ondersteuning sal toegeken word in die vorm van ‘n subsidie.

 

Vir meer inligting sien aansoekvorm en volledige berig op:

https://www.hessequa.gov.za/information-center/notice-board/
Lesersdag

Onthou om jou Lesersdag kaartjies te koop!
15 Mei 2019

📚📖📘 Stilbaai Leeskring en Hessequa Munisipaliteit bied aan Lesersdag met Martin Steyn en Jo Nel

Datum: 15 Mei 2019

Tyd: 10:00 vm

Plek: Burgersentrum, Riversdal

Kaartjies: R50,00

Kaartjies beskikbaar by Hessequa Biblioteke en Stilbaai Leeskring.
Vir meer inligting kontak:
Annet Conradie 072 745 8612
Melanie Cloete 028 713 8014
Gerda Papendorf 028 713 7839